Παραμένει στις 10:00 το άνοιγμα των καταστημάτων και στο εορταστικό ωράριο