ΠΑΣΥΔΥ για τους ελέγχους των επισκεπτών στο ΓΝ Λευκωσίας