ΠΑΣΥΚΙ για τον μη έλεγχο επισκεπτών στο νοσοκομείο