Πετρέλαια | Μπλόκο και σε νέους εργοδηγούς από το Σωματείο