Ποια είναι τα οφέλη για την Ελλάδα από τον «Νόμο για την Άμυνα και τη Διακοινοβουλευτική Συνεργασία