Ποια θα είναι η στάση της Αρμενίας έναντι Αζέρων και Τούρκων στην πρώτη συνάντηση “3+3” ;