Ποιους αφορά η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια