Πολύ λίγοι οι Κύπριοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διακοπές Χριστουγέννων