Πολυμέρου | Οι πράξεις και τα έργα μου θα κρίνουν τις αποφάσεις μου