«Πόρτα – πόρτα» 700 μπλε και πράσινοι κάδοι απορριμάτων στο ιστορικό κέντρο