Πόσο επηρεάστηκε το λιανικό εμπόριο από την εφαρμογή των νέων μέτρων