Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ για κρούσματα στα σχολεία στο Μεσημέρι και Κάτι