Πρόεδρος ΟΣΙΚΑ για τα νέα μέτρα και τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό