Πρώην βιομηχανικό κτίριο μετατράπηκε σε χώρο διαμονής μεταναστών