Πρώην βουλευτής αρνείται να πληρώσει εντάλματα συνολικού ύψους €7.500