Πρόσω ολοταχώς για θωράκιση και των παιδιών 5-11 ετών κατά του κορωνοϊού