Προσοχή γλιστράει: Νεαρός καταβάλει «υπεράνθρωπες» προσπάθειες να μην πέσει σε γλιστερό έδαφος