Πρόταση Χαριτόπουλου σε Χαρδαλιά για στρατιωτικές κατοικίες στις Σάπες