Πρώτες και τελευταίες Χριστουγεννιάτικες συναυλίες πριν την ακύρωση των υπαίθριων εκδηλώσεων