Πρώτη η Περιφέρεια Κρήτης αποκτά σύμβολο ακεραιότητας και μονμάδα εσωτερικού ελέγχου