Προβλήματα με την παροχή οξυγόνου στα Νοσοκομεία της ΑΜ-Θ