Προβληματισμός ΠΑΣΥΚΙ για αναβολή ψυχρών περιστατικών