Ρωσία- Ουκρανία και ΝΑΤΟ: Ανάπτυξη δυνάμεων και προειδοποιήσεις…