Σχολικές αίθουσες μπάζουν νερά από τη βροχή – Έτοιμοι για την “Κάρμελ”