Σε έξαρση οι ιώσεις, αυξάνονται οι εισαγωγές παιδιών