Σε κλίμα αβεβαιότητας η υποβολή υποψηφιοτήτων στα κατεχόμενα