Σέρφερς από όλο τον κόσμο δαμάζουν κύματα 30 μέτρων στην Πορτογαλία