Συγκρατημένη η θνητότητα Covid στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα