Σύκας και Μουσιούτας για αλλαγή δεδομένων στη μεταρρύθμιση