Συμμετείχαν στην παγκόσμια εκπαιδευτική δράση για την κλιματική αλλαγή