Συνταγή Αφγανιστάν των Αμερικανών στην Ουκρανία και κυβερνοπόλεμος αν επιτεθούν οι Ρώσοι