Σωματείο Καφεζυπωλών | Εμπαιγμός και καταστροφή τα νέα μέτρα