Σωρεία προβλημάτων λόγω κακοκαιρίας, στο ίδιο έργο θεατές οι Λεμεσιανοί