Στα ανατολικά συνεχίζει να κατευθύνεται το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Yamal Europe