Στη δικαιοσύνη τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στην Καβάλα