«Στοίχημα» η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα