Στην επ. Λάρνακας οι περισσότεροι γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο