Στις 19 Δεκεμβρίου ο πρώτος αγώνας “Κέρη Cross Country Race”