Στις ορεινές περιοχές ενόψει Χριστουγέννων οι Κύπριοι