Στις Τομές στα Γεγονότα ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας