Στο έλεος της αδιαφορίας των αρμοδιών το πάρκο σκύλων στον Καράβολα