Στο επίκεντρο η ορθή διαχείρηση αποβλήτων των ελαιουργείων