Στο επίκεντρο των νέων μέτρων ο τρόπος και το ωράριο λειτουργίας της εστίασης