” Στο κόκκινο ” η υποχρηματοδότηση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο