Στο Μεσημέρι και Κάτι ο Υπουργός Μεταφορών για την κάθοδο νέων αεροπορικών εταιρειών στην Κύπρο