Στο μικροσκόπιο της ΚΤΚ τα τέλη των τραπεζών-«Να μειώσουν τα έξοδα τους»