Στους 67 βαθμούς η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ Κρήτης και Σουηδίας