Τα Εμιράτα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ έχασαν την μονοπολικότητα ως Υπερδύναμη