Τα ΗΑΕ αγοράζουν το γαλλικό Rafale – Τι σημαίνει για το F-35;