Τα κράτη της Μέσης Ανατολής συνεννοούνται χωρίς τις ΗΠΑ